โครงการปกปักทรัพยากรพื้นที่โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ในศูนย์บริการการศึกษาหนองขวาง มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

โครงการปี 2563
ผู้เข้าชม : 1K คน

|

ผู้รับผิดชอบโครงการ

-

หน่วยงาน

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

วัน/เวลา

-

สถานที่จัดทำโครงการ

- ศูนย์บริการการศึกษาหนองขวาง พื้นที่ป่าอนุรกษ์ฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ - ศาลากลางบ้าน บ้านหนองขุนปราบน้อย บ้านหนองขุนปราบใหญ่ บ้านโนนยานาง

วัตถุประสงค์

ดาวน์โหลดเอกสาร

pdf 1. ปก-อพ.สธ

ดาวน์โหลด 655 ครั้ง | ขนาด 63 KB

pdf 2. ผลการดำเนินงานโครงการปกปัก อพสธ63

ดาวน์โหลด 655 ครั้ง | ขนาด 4 MB

เรื่องอื่นๆ

เมนู