โครงการพัฒนาเว็บไซต์และจัดทำฐานข้อมูลทรัพยากรชีวภาพ เพื่อสนองพระราชดำริในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

โครงการปี 2563
ผู้เข้าชม : 1K คน

|

ผู้รับผิดชอบโครงการ

-

หน่วยงาน

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

วัน/เวลา

-

สถานที่จัดทำโครงการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

วัตถุประสงค์

ดาวน์โหลดเอกสาร

pdf 1. ปก

ดาวน์โหลด 652 ครั้ง | ขนาด 72 KB

pdf 2. ผลการดำเนินงานเว็บไซต์ อพ.สธ.63

ดาวน์โหลด 672 ครั้ง | ขนาด 1 MB

เรื่องอื่นๆ

เมนู