ที่อยู่: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ถนนจิระ ตำบลในเมือง อำเภอมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ประเทศไทย รหัสไปรษณีย์ 31000
โทรศัพท์: 044-611-221 ต่อ 6001 โทรศัพท์เคลื่อนที่ 08-5104-7767

เมนู