โครงการจัดทำข้อมูลมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมชุมชนท้องถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์ สนองพระราชดาริ

โครงการปี 2563
ผู้เข้าชม : 1K คน

|

ผู้รับผิดชอบโครงการ

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

หน่วยงาน

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

วัน/เวลา

-

สถานที่จัดทำโครงการ

ชุมชนท้องถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์

วัตถุประสงค์

ดาวน์โหลดเอกสาร

pdf 1. ปก

ดาวน์โหลด 653 ครั้ง | ขนาด 210 KB

pdf 2. ผลการดำเนินงาน

ดาวน์โหลด 708 ครั้ง | ขนาด 14 MB

เรื่องอื่นๆ

เมนู