โครงการสวนพฤษศาสตร์โรงเรียนมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 2563

สวนพฤษศาสตร์โรงเรียนโครงการปี 2563
ผู้เข้าชม : 990 คน

|

ผู้รับผิดชอบโครงการ

-

หน่วยงาน

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

วัน/เวลา

1 ตุลาคม 2562 – 31 พฤษภาคม 2563

สถานที่จัดทำโครงการ

ด้านหลังอาคาร 12 ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

วัตถุประสงค์

ดาวน์โหลดเอกสาร

pdf ปก+ผลการดำเนินงาน

ดาวน์โหลด 621 ครั้ง | ขนาด 5 MB

เรื่องอื่นๆ

เมนู