การจัดทาเส้นทางเดินป่าในพื้นที่โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริ ศูนย์บริการการศึกษาหนองขวาง มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ สนองพระราชดาริ

โครงการปี 2564
ผู้เข้าชม : 1K คน

|

ผู้รับผิดชอบโครงการ

คณะเทคโนโลยีการเกษตร

หน่วยงาน

คณะเทคโนโลยีการเกษตร

วัน/เวลา

ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564

สถานที่จัดทำโครงการ

ศูนย์หนองขวาง ตำบลพรสาราญ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

วัตถุประสงค์

  • เพื่อสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (อพ.สธ.)
  • เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการวางแผนและจัดทาเส้นทางเดินป่าในพื้นที่โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (อพ.สธ.) ระหว่างมหาวิทยาลัยและชุมชน

ดาวน์โหลดเอกสาร

pdf 2564-07-project

ดาวน์โหลด 650 ครั้ง | ขนาด 500 KB

เรื่องอื่นๆ

เมนู