โครงการสวนพฤษศาสตร์โรงเรียนมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 2564

สวนพฤษศาสตร์โรงเรียนโครงการปี 2564
ผู้เข้าชม : 1K คน

|

ผู้รับผิดชอบโครงการ

ผศ.กิตติศักดิ์ นามวิชา / คณะวิทยาศาสตร์

หน่วยงาน

คณะวิทยาศาสตร์

วัน/เวลา

ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564

สถานที่จัดทำโครงการ

ด้านหลังอาคาร 12 ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

วัตถุประสงค์

ดาวน์โหลดเอกสาร

pdf 2564-06-project

ดาวน์โหลด 675 ครั้ง | ขนาด 11 MB

เรื่องอื่นๆ

เมนู