คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง รู้ชื่อ รู้ลักษณ์ รู้จัก

ข่าวกิจกรรมข่าวประชาสัมพันธ์สวนพฤษศาสตร์โรงเรียน
ผู้เข้าชม : 353 คน

|

วันที่ 23 – 27 พฤษภาคม 2565 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง รู้ชื่อ รู้ลักษณ์ รู้จัก ณ สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 1 3 ทุกสาขาวิชาของคณะวิทยาศาสตร์ จานวน 450 คน ซึ่งกิจกรรมการอบรมเน้นสร้างองค์ความรู้ให้แก่นักศึกษาได้รู้จักชื่อ รู้จักรูปลักษณ์ และรู้จักคุณประโยชน์ของพันธุ์ไม้ชนิดต่างๆ ที่นักศึกษาสนใจ ภายใต้การศึกษาโดยใช้ใบงาน ก.7 003 การโครงการดังกล่าวสามารถสร้างความสนใจ ความสนุกสนาน เพลิดเพลินให้แก่นักศึกษาเป็นอย่างมาก

เรื่องอื่นๆ

เมนู