โครงการปกปักทรัพยากรพื้นที่โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ในศูนย์บริการการศึกษาหนองขวาง มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ สนองพระราชดำริ

โครงการปี 2564
ผู้เข้าชม : 982 คน

|

ผู้รับผิดชอบโครงการ

คณะเทคโนโลยีการเกษตร

หน่วยงาน

คณะเทคโนโลยีการเกษตร

วัน/เวลา

ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564

สถานที่จัดทำโครงการ

ศูนย์หนองขวาง ตำบลพรสาราญ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

วัตถุประสงค์

  • เพื่อสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (อพ.สธ.)
  • เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการวางแผนและบริหารพื้นที่โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (อพ.สธ.) ระหว่างมหาวิทยาลัยและชุมชน
  • เพื่อให้ความรู้ด้านการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ที่ยั่งยืน และเกิดแนวปฏิบัติของส่วนรวมที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนโดยรวม

ดาวน์โหลดเอกสาร

pdf 2564-05-project

ดาวน์โหลด 620 ครั้ง | ขนาด 1 MB

เรื่องอื่นๆ

เมนู