โครงการอบรมให้ความรู้ทางด้านพฤกษศาสตร์ ข้อมูลพรรณไม้ การเก็บตัวอย่างพรรณพืช การถ่ายภาพและวาดภาพทางพฤกษศาสตร์

โครงการปี 2563
ผู้เข้าชม : 1K คน

|

ผู้รับผิดชอบโครงการ

-

หน่วยงาน

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

วัน/เวลา

มิถุนายน 2561 - พฤศจิกายน 2561

สถานที่จัดทำโครงการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ศูนย์หนองขวาง ตำบลพรสำราญ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

วัตถุประสงค์

ดาวน์โหลดเอกสาร

pdf อบรมสวนพฤกษ์ 2563

ดาวน์โหลด 757 ครั้ง | ขนาด 3 MB

เมนู