การศึกษาและจัดทำหนังสือทรัพยากรท้องถิ่น วัฒนธรรม และภูมิปัญญา ของจังหวัดบุรีรัมย์

โครงการปี 2563
ผู้เข้าชม : 1K คน

|

ผู้รับผิดชอบโครงการ

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

หน่วยงาน

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

วัน/เวลา

ตุลาคม พ.ศ. 2562 - เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2563

สถานที่จัดทำโครงการ

บ้านทะเมนชัยและวัดอิสาณทะเมนชัย

วัตถุประสงค์

ดาวน์โหลดเอกสาร

pdf 1. ปกนอก

ดาวน์โหลด 663 ครั้ง | ขนาด 58 KB

pdf 2. ขั้นตอนการทำงาน

ดาวน์โหลด 613 ครั้ง | ขนาด 74 KB

pdf 3. ผลการดำเนินงาน

ดาวน์โหลด 711 ครั้ง | ขนาด 8 MB

pdf 4. สรุปผลและข้อเสนอแนะ

ดาวน์โหลด 644 ครั้ง | ขนาด 33 KB

pdf 5. การนำไปใช้ประโยชน์และขยายผล

ดาวน์โหลด 611 ครั้ง | ขนาด 29 KB

pdf 6. ภาคผนวก

ดาวน์โหลด 636 ครั้ง | ขนาด 14 KB

pdf 7. ภาพประกอบกิจกรรมโครงการ

ดาวน์โหลด 607 ครั้ง | ขนาด 441 KB

เมนู