สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 2561

สวนพฤษศาสตร์โรงเรียนโครงการปี 2561
ผู้เข้าชม : 1K คน

|

ผู้รับผิดชอบโครงการ

อ.ดร.สุขสรรค์ ชูบุญ

หน่วยงาน

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

วัน/เวลา

ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561

สถานที่จัดทำโครงการ

สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

วัตถุประสงค์

  • เพื่อสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ทรัพยากรชีวภาพและกายภาพ
  • เพื่อเป็นแหล่งเก็บรวบรวมพรรณไม้เพื่อการศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
  • เพื่อบูรณาการกับการเรียนการสอน

ดาวน์โหลดเอกสาร

pdf หนังสือไม้พุ่ม

ดาวน์โหลด 697 ครั้ง | ขนาด 0 B

pdf อพสธ.61new

ดาวน์โหลด 685 ครั้ง | ขนาด 0 B

pdf สรุป อพสธ2561

ดาวน์โหลด 676 ครั้ง | ขนาด 0 B

เรื่องอื่นๆ

เมนู