ศึกษาระบบพืชพฤกษศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ข่าวประชาสัมพันธ์
ผู้เข้าชม : 275 คน

|

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาพร ชื่นชูจิตร คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ กล่าวยินดีตอนรับ นายกฤษฎากร บุญคล้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเพชรประชาสามัคคี ตำบลห้วยราชา อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมด้วยคณะคุณครู จำนวน 5 ท่าน และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 จำนวน 66 คน เข้าศึกษาเรียนรู้ระบบพันธุ์พืช ณ สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน (อพ.สธ.) มาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 ในการนี้ ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.ประภาพันธ์ ศิริขันธ์แสง หัวหน้าสาขาวิชาชีววิทยา พร้อมด้วยคณาจารย์ในสาขาวิชาเป็นวิทยากร ในครั้งนี้

เรื่องอื่นๆ

เมนู