โครงการสวนพฤษศาสตร์โรงเรียนมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 2562 – 2

สวนพฤษศาสตร์โรงเรียนโครงการปี 2562
ผู้เข้าชม : 1K คน

|

ผู้รับผิดชอบโครงการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติศักดิ์ นามวิชา

หน่วยงาน

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

วัน/เวลา

รอบปีงบประมาณ 2562

สถานที่จัดทำโครงการ

สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

วัตถุประสงค์

  • ปรับปรุงและพัฒนาพื้นที่สวนพฤษศาสตร์โรงเรียนให้เป็นแหล่งเรียนรู้

ดาวน์โหลดเอกสาร

pdf บันทึกข้อความรายงานผลดำเนินโครงการสวนพฤษศาสตร์โรงเรียน

ดาวน์โหลด 683 ครั้ง | ขนาด 47 KB

pdf ปก-คำนำ-สารบัญ-ส่วนที่1

ดาวน์โหลด 666 ครั้ง | ขนาด 96 KB

pdf ผลการดำเนินงานโครงการสวนพฤษศาสตร์ในโรงเรียน

ดาวน์โหลด 652 ครั้ง | ขนาด 43 KB

pdf รายงาน

ดาวน์โหลด 715 ครั้ง | ขนาด 7 MB

เรื่องอื่นๆ

เมนู