โครงการสำรวจและจัดทำแผนที่กายภาพ ศูนย์บริการอุดมศึกษาหนองขวาง อำเภอคูเมือง และศูนย์อุดมศึกษาปะคำ อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์ สนองพระราชดำริ

โครงการปี 2562
ผู้เข้าชม : 278 คน

|

ผู้รับผิดชอบโครงการ

อาจารย์ณัฐวุฒิ ทะนันไธสง

หน่วยงาน

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

วัน/เวลา

1 ตุลาคม พ.ศ. 2561 - 30 กันยายน พ.ศ. 2562

สถานที่จัดทำโครงการ

ศูนย์บริการอุดมศึกษาหนองขวาง อำเภอคูเมือง และศูนย์อุดมศึกษาปะคำ อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์

วัตถุประสงค์

  • เพื่อสำรวจเก็บรวบรวมข้อมูลด้านกายภาพ ศูนย์บริการอุดมศึกษาหนองขวาง อำเภอ คูเมือง และศูนย์อุดมศึกษาปะคำ อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์
  • เพื่อจัดทำแผนที่กายภาพ ศูนย์บริการอุดมศึกษาหนองขวาง อำเภอคูเมือง และศูนย์อุดมศึกษาปะคำ อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์

ดาวน์โหลดเอกสาร

pdf โครงการสำรวจและจัดทำแผนที่กายภาพ

ดาวน์โหลด 65 ครั้ง | ขนาด 0 B

เมนู