การพัฒนาผลิตภัณฑ์สปาจากสารสกัดพืชสมุนไพรและดินภูเขาไฟ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว ณ บ้านเจริญสุข อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์

โครงการปี 2562
ผู้เข้าชม : 867 คน

|

ผู้รับผิดชอบโครงการ

รุ่งเรือง งาหอม, จินดาพร สืบขำเพชร, บัวลอย จันผกา

หน่วยงาน

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

วัน/เวลา

-

สถานที่จัดทำโครงการ

บ้านเจริญสุข อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์

วัตถุประสงค์

ดาวน์โหลดเอกสาร

pdf รายงานวิจัย อพสธ.

ดาวน์โหลด 656 ครั้ง | ขนาด 0 B

  • เพื่อสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (อพ.สธ.)
  • เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์สปาจากสารสกัดพืชสมุนไพรและดินภูเขาไฟ ตามเกณฑ์มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนผลิตภัณฑ์บำรุงผิว
  • เพื่อสร้างระบบฐานข้อมูลการควบคุมมาตรฐานสินค้าสปาของชุมชน
  • เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนปลูกพืชสมุนไพรท้องถิ่นและใช้ประโยชน์พันธุกรรมพืชในด้านต่าง ๆ

เรื่องอื่นๆ

เมนู