การขยายพันธุ์กล้วยไม้ดินนางอั้วในสภาวะทดลอง: ความหลากหลายของกล้วยไม้ดินในพื้นที่ศูนย์ปฏิบัติการอุดมศึกษาหนองขวาง มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

โครงการปี 2562
ผู้เข้าชม : 1K คน

|

ผู้รับผิดชอบโครงการ

อาจารย์ ดร.สุขสรรค์ ชูบุญ

หน่วยงาน

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

วัน/เวลา

รอบปีงบประมาณ 2562

สถานที่จัดทำโครงการ

ศูนย์ปฏิบัติการอุดมศึกษาหนองขวาง มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

วัตถุประสงค์

  • เพื่อสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ทรัพยากรชีวภาพและกายภาพ
  • เพื่อเป็นแนวทางในการขยายพันธุ์กล้วยไม้ดินนางอั้ว ในสภาวะทดลอง และเป็นแหล่งเก็บรวบรวมพรรณไม้เพื่อการศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
  • เพื่อบูรณาการกับการเรียนการสอน

ดาวน์โหลดเอกสาร

pdf อพ.สธ.กล้วยไม้ดิน62

ดาวน์โหลด 686 ครั้ง | ขนาด 0 B

เรื่องอื่นๆ

เมนู